អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

ធ្វើពាណិជ្ជកម្មដោយមានទំនុកចិត្ត និងផ្តោតលើការរីកលូតលាស់អាជីវកម្មរបស់អ្នកដោយភាពស្ងប់ចិត្ត។
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងឥណទានពាណិជ្ជកម្មរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ការពារក្រុមហ៊ុន និងលំហូរសាច់ប្រាក់របស់អ្នក​ ទប់ទល់​នឹងការទូទាត់យឺតយ៉ាវរបស់អតិថិជន ឬបំណុលអាក្រក់ពីការការក្ស័យធន។ 

 

ប្រសិនបើអ្នកលក់ទំនិញ ឬសេវាកម្មក្នុងទម្រង់ឥណទាន អ្នកអាចនឹងងាយរងគ្រោះដោយសារបំណុលអាក្រក់ និងការឈប់ទូទាត់សងប្រាក់។ មិនថាអ្នកដំណើរការអាជីវកម្មរបស់អ្នកមានប្រតិបត្តិការដោយប្រុងប្រយ័ត្ន យ៉ាងណាក៏ដោយ កូនបំណុលនៅតែជាបញ្ហា។

 

យើងអាចជួយដល់គ្រប់ទំហំនៃអាជីវកម្ម ចាប់ពីសហគ្រាសក្នុងស្រុកខ្នាតតូច រហូតដល់អង្គការធំៗ។ ដែលមានក្រុមភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងរបស់យើងខ្ញុំដែលពោរពេញទៅដោយសមត្ថភាពផ្នែកអាជីវកម្ម នឹងធ្វើការឆ្លើយតបរហ័ស ដោយរៀបចំ​ដំណោះស្រាយ​ឥណទានដែលមានប្រសិទ្ធភាពសម្រាប់អ្នក ដូច្នេះហើយអ្នកគ្រាន់តែ ទូរស័ព្ទមកយើងថ្ងៃនេះសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម។

Find out more - call (+855) 023 885 077 today.

អត្ថប្រយោជន៍គោល

អត្ថប្រយោជន៍បន្ថែម
ការធានារ៉ាប់រងឥណទានពាណិជ្ជកម្មជួយការពារអ្នកពីបំណុលអាក្រក់
ភ្នាក់ងារធានារ៉ាប់រងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម នឹងជួយប្រមូលប្រាក់សេសសល់ពីកូនបំណុល
ការធានារ៉ាប់រងឥណទានពាណិជ្ជកម្ម នឹងផ្ដល់ជូនសំណងនៃការបាត់បង់របស់អាជីវកម្មរបស់អ្នករហូតដល់ ៨០% - ៩០%


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង

គ្រោងនឹងទាមទារថ្លៃធានារ៉ាប់រង? ទូរស័ព្ទមកក្រុមការងារយើងខ្ញុំតាមរយៈ +៨៥៥ ២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬផ្ញើអ៊ីមែលមកយើងតាមរយៈ claims@forteinsurance.com ។ 

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ