យានដ្ឋានដៃគូ
យានដ្ឋានដៃគូរបស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដ៏ពេញចិត្ត ការជួសជុលប្រកបដោយគុណភាព និងគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់។
សេវាកម្មទូទាត់សំណងដ៏ពិសេស
ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា យើងប្តេជ្ញាថានឹងដោះស្រាយជូនលោកអ្នកនូវរាល់ការទាមទារសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធម៌ និងឆាប់រហ័ស។
មន្ទីរពេទ្យដៃគូ
មន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្តល់ការព្យាបាលរហ័សទាន់ចិត្ត និងមានគុណភាពខ្ពស់ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីថ្លៃសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ។
ការផ្តល់មតិយោបល់ និងបណ្ដឹងរបស់អតិថិជន
សូមផ្ដល់ជាមតិយោបល់មកកាន់យើងខ្ញុំ ដើម្បីឪ្យក្រុមការងារយើងខ្ញុំធ្វើការសម្របសម្រួល និងកែប្រែដើម្បីលោកអ្នកទទួលបានសេវាកម្មប្រសើរជាងនេះ
សេវាកម្ម SOS
សេវាកម្ម SOS អន្ដរជាតិគឺជាអ្នកផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក ដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធានានូវជំនួយភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ២៤ ម៉ោង។
ការផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជន
អតិថិជន ដែលបានដាក់ការទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នកត្រូវបានរៀបចំឪ្យបានត្រឹមត្រូវតាមលំដាប់ យុត្តិធម៌ និងមិនថាអ្នកនៅទីណាក៏ដោយ យើងខ្ញុំនូវធ្វើតែទាមទារសំណងជូនលោកអ្នក។
ឧត្តមភាពបច្ចេកទេស
នៅក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ យើងមានក្រុមភ្នាក់ងារជំនាញមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងមានសមត្ថភាពក្នុងដំណើរការទូទាត់សំណងគ្រប់ប្រភេទ ធានាផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសំណងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួសរាយ និងមានទំនួលខុសត្រូវខ្ពស់ខ្ពស់ ។
ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលឯករាជ្យ​ និងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ
ក្នុងករណីមានការទាមទារសំណងលើហានិភ័យអគ្គិភ័យ ឬការសាងសង់ ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ នឹងទាក់ទងទៅអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈលំដាប់អន្តរជាតិឯករាជ្យ និងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបាត់បង់ ខូចខាត ព្រមទាំងណែនាំជូនលោកអ្នកនូវវិធានទាមទាសំណងដើម្បីធានាចំពោះការផ្ដល់សំណងបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។
ទាញយកបែបបទទាមទារសំណង
យានយន្ត
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយានយន្ត
សុខភាព និងវេជ្ជសាស្ត្រ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង Figtree Blue បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង Medi+
ការការពារគេហដ្ឋាន
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យទ្រព្យសម្បត្តិ
ការធ្វើដំណើរ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើអ្នកដំណើរ
សំណង់
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងការផ្ទុះម៉ាស៊ីនឡចំហាយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងហានិភ័យនៃការសាងសង់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ហានិភ័យនៃការដំឡើងគ្រឿងចក្រ
អត្ថប្រយោជន៍បុគ្គលិក
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគ្រោះថ្នាក់បុគ្គលជាក្រុម បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងFigTree Blueសម្រាប់អាជីវកម្ម បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពបុគ្គលិក បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសម្រាកពេទ្យ និងវះកាត់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ Medi+
ការការពារហិរញ្ញវត្ថុ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើភារៈទទួលខុសត្រូវវិជ្ជាជីវៈ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើ ភារៈទទួលខុសត្រូវលើតតិយជន និងផលិតផល បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងភារៈទទួលខុសត្រូវរបស់នាយក និងមន្រ្តីគ្រប់គ្រង បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសាច់ប្រាក់
ភស្តុភារ និងដឹកជញ្ជូន
ទ្រព្យសម្បត្តិ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងហានិភ័យនៃបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិច បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញដោយសារការខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអគ្គិភ័យទ្រព្យសម្បត្តិ (អាជីវកម្ម) បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ចោរគាស់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងផ្ទាំងកញ្ចក់ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងហានិភ័យនៃទ្រព្យសម្បត្តិ
ការធ្វើដំណើរ
បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរច្រើន
ចុចលើប្រភេទដើម្បីមើលទម្រង់
ទាញយកបែបបទទាមទារសំណង
បុគ្គល និងគ្រួសារ
Auto
Health and Medical
Home Protection
Travel
អាជីវកម្ម
Construction
Employee Benefits
Financial Protection
Property
Travel
ត្រូវការជំនួយបន្ថែម?
មិនទាន់ទទួលបានព័ត៌មានដែលលោកអ្នកត្រូវការមែនទេ? លោកអ្នកអាចទំនាក់ទំនងមកកាន់យើងខ្ញុំបាន។ យើងខ្ញុំរីករាយនឹងឆ្លើយតប ប្រសិនបើលោកអ្នកមិនមែនជាអតិថិជនទេ សូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំ (+855) 86 777 929 និងយើងខ្ញុំឆ្លើយតបទៅលោកអ្នក ឬ យើងខ្ញុំទាក់ទងលោកអ្នកវិញតាមដែលអាចធ្វើបាន។