សេវាកម្ម ទូទាត់សំណងដ៏ពិសេស

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ បានប្តេជ្ញាដោះស្រាយគ្រប់ការទាមទាសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធម៌ និងឆាប់រហ័ស។ យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវគុណសម្បត្តិរួមមាន:


ឧត្តមភាពបច្ចេកទេស

នៅក្រុមហ៊ុន​ធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ យើងមានក្រុមភ្នាក់ងារជំនាញមានបទពិសោធន៍យូរឆ្នាំ និងមានសមត្ថភាពក្នុងដំណើរការទូទាត់សំណងគ្រប់ប្រភេទ ធានាផ្ដល់ជូនអ្នកនូវសំណងបានយ៉ាងឆាប់រហ័ស រួសរាយរាក់ទាក់ និងមានគុណភាពខ្ពស់ ដោយយើងមានសេវាកម្មបម្រើពេញ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង៧ថ្ងៃក្នុងមួយសប្តាហ៍។

យានដ្ឋានដៃគូ

យានដ្ឋានដៃគូរបស់យើងផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាកម្មដ៏ពេញចិត្ត ការជួសជុលប្រកបដោយគុណភាព និងគុណសម្បត្តិជាច្រើននៅពេលដែលអ្នកជួបគ្រោះថ្នាក់។

 

មន្ទីរពេទ្យដៃគូ

មន្ទីរពេទ្យដៃគូរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ ផ្តល់ការព្យាបាលរហ័សទាន់ចិត្ត និងមានគុណភាពខ្ពស់ដោយលោកអ្នកមិនចាំបាច់ព្រួយបារម្ភអំពីថ្លៃសម្រាកព្យាបាលនៅឯមន្ទីរពេទ្យ។

សេវាកម្ម SOS

សេវាកម្ម SOS អន្ដរជាតិគឺជាអ្នកផ្តល់ជំនួយផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តឈានមុខគេនៅលើពិភពលោក ដែលផ្តល់ជូនអ្នកនូវសេវាព្យាបាលយ៉ាងទូលំទូលាយដើម្បីធានានូវជំនួយភ្លាមៗនៅពេលដែលអ្នកនៅក្រៅប្រទេសរួមទាំងសេវាវេជ្ជសាស្រ្ត ២៤ ម៉ោង។

ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលឯករាជ្យ​ និងមានលក្ខណៈអន្តរជាតិ

ក្នុងករណីមានការទាមទារសំណងលើហានិភ័យអគ្គិភ័យ ឬការសាងសង់ ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ នឹងទាក់ទងទៅអ្នកជំនាញវិជ្ជាជីវៈលំដាប់អន្តរជាតិឯករាជ្យ និងមានបទពិសោធន៍ដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបាត់បង់ ខូចខាត ព្រមទាំងណែនាំជូនលោកអ្នកនូវវិធានទាមទាសំណងដើម្បីធានាចំពោះការផ្ដល់សំណងបានឆាប់រហ័ស និងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព។

 

សេវាកម្មទូទាត់សំណងដ៏ពិសេស

ក្នុងនាមជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងឈានមុខគេនៅកម្ពុជា យើងប្តេជ្ញាថានឹងដោះស្រាយជូនលោកអ្នកនូវរាល់ការទាមទារសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព យុត្តិធម៌ និងឆាប់រហ័ស។ 

ការផ្តោតសំខាន់ទៅលើអតិថិជន

យើងធានាថាការទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នកត្រូវបានគ្រប់គ្រងក្នុងលក្ខណៈត្រឹមត្រូវ អាចបត់បែនបាន និងយុត្តិធម៌ ដោយពួកយើងប្រើប្រាស់នូវប្រតិបត្តិការទាមទារសំណង​ដែលត្រូវបានរៀបចំឡើងដើម្បីតម្រូវតាមគោលការណ៍សាជីវកម្ម និងព្រំដែនភូមិសាស្ត្រ។ 

ការសរសើរ មតិយោបល់ និងការត្អូញត្អែរ

ប្រាប់យើង ហើយយើងនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងមតិយោបល់របស់អ្នកឱ្យបានឆាប់រហ័សបំផុត យុត្តិធម៌ និងដោយសន្តិភាព។