បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពដែលមានភាពបត់បែន និងអត្ថប្រយោជន៍ល្អឥតខ្ចោះ

ជាមួយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ Medi+  យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនជាកញ្ចប់អត្ថប្រយោជន៍រួមបញ្ចូលគ្នារវាងការចំណាយថ្លៃសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ និង ការព្យាបាលជំងឺក្រៅ ដែលមានភាពបត់បែនសម្រាប់និយោជិកនីមួយៗ។ អ្នកអាចជ្រើសរើសកញ្ចប់ដែលសមស្របឥតខ្ចោះទៅតាមតម្រូវការ និងទំហំថវិការបស់អ្នក។ គម្រោង Medi+ មិនត្រឹមតែផ្តល់ការការពារក្នុងប្រទេសកម្ពុជាតែប៉ុណ្ណោះទេ យើងក៏បានផ្តល់ការការពារនៅប្រទេសក្នុងតំបន់ផ្សេងៗដូចជា ប្រទេសថៃ វៀតណាម ម៉ាឡេស៊ី ឬទូទាំងអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមបញ្ចូលទាំងប្រទេសសឹង្ហបុរីផងដែរ។ អ្នកក៌អាចទទួលបានការការពារនៅបណ្តាប្រទេសផ្សេងៗដូចជា ​អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិ​ច ឬអន្តរជាតិទាំងមូលតាមតម្រូវការរបស់អ្នក

 

អ្នកអាចជ្រើសរើសបន្ថែមទំហំអត្ថប្រយោជន៍គម្រោងទៅលើំមាតុភាព ការថែរក្សាសុខភាព ផ្នែកទន្តសាស្ត្រ ការថែទាំសុខភាពភ្នែក និងជំងឺដែលមានស្រាប់ (សម្រាប់គម្រោងមួយចំនួន) ដើម្បីទទួលបានកញ្ចប់មួយដែលផ្តល់ការការពារសម្រាប់អ្នកបានពេញលេញ។

 

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។

 

តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ Medi+ ធានាលើអ្វីខ្លះ?

ជាមួយ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ Medi+ ធ្វើឱ្យអ្នកមានភាពបត់បែន ក្នុងការជ្រើសរើសកញ្ចប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលបំពេញតម្រូវការ និងសាកសមទៅនឹងថវិការបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសយកតែគម្រោងសម្រាប់ អ្នកជំងឺដែលតម្រូវឲ្យស្នាក់នៅមន្ទីពេទ្យ ឬក៏ជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ ការព្យាបាលតែនៅមន្ទីរពេទ្យ​ ឬក៏ជ្រើសរើសគម្រោងសម្រាប់ ការព្យាបាលទាំងនៅមន្ទីរពេទ្យ​ និង ការព្យាបាលជំងឺក្រៅ ដូច្នេះអ្នកអាចទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភ។ 

ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរហូត​ដល់ ២,៥០០,០០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ
មន្ទីរពេទ្យដៃគូជាង ៧៥០,០០០កន្លែងទូទាំង​ពិភពលោក
ការរ៉ាប់រងចំណាយសម្រាកព្យាបាលក្នុងមន្ទីរពេទ្យ
ការរ៉ាប់រងចំណាយតាមដានព្យាបាលពេលចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
ជម្រើសបន្ថែមការរ៉ាប់រងទូទាំងពិភពលោក
ចំណាយលើការធ្វើដំណើរតាមយានយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
ការរ៉ាប់រងលើសុខភាពផ្លូវចិត្ត និងជម្ងឺដែលមានស្រាប់
ការផ្តល់គម្រោងដែលអាចបត់បែនទៅតាមតម្រូវការរបស់អ្នក
ការទូទាត់ចំណាយដោយមិនចាំបាច់បង់ប្រាក់ជាមួយនឺងមន្ទីរពេទ្យដៃគូររបស់យើងខ្ញុំ
សេវាកម្មអ្នកមើលថែសុខភាពផ្ទាល់ ២៤ម៉ោង
កញ្ចប់រ៉ាប់រងបន្ថែមសម្រាប់មាតុភាព ការថែទាំសុខភាព ការថែទាំផ្នែកទន្តសាស្ត្រ និងសុខភាពភ្នែក


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

 ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដៃគូ​ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖ 

  • បណ្ណសមាជិកធានារ៉ាប់រង
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន

 ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យដៃគូ​  សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖

  • ពាក្យស្នេីសុំទាមទារសំណងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យមិនមែនដៃគូ
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ