សំខាន់! អានកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលនេះដោយប្រុងប្រយ័ត្ន។ ទាំងនេះគឺជាលក្ខខណ្ឌទូទៅដែលគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់យើង និងសេវាកម្មរបស់យើង

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតតេ (ខេមបូឌា) លីមីតធីត ("Forte", "យើង", "របស់យើង", "យើង") ផ្តល់គេហទំព័រនេះ និងសម្ភារៈដែលមានទីតាំងនៅ និងក្រោមឈ្មោះដែន forteinsurance.com (ជាសមូហភាព "គេហទំព័រនេះ") និងក្រុមហ៊ុន Forte ណាមួយ សេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះ (ដែលរួមជាមួយនឹងគេហទំព័រនេះត្រូវបានគេហៅថា "សេវាកម្ម") ចំពោះអ្នក អ្នកប្រើប្រាស់ ជាកម្មវត្ថុនៃការអនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌទាំងនេះខាងក្រោមទាក់ទងនឹងគេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្ម (រួម "កិច្ចព្រមព្រៀង" នេះ) .

1. ការប្រើប្រាស់គេហទំព័រ
Forte ផ្តល់សេវាកម្មសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មាន និងទាក់ទងនឹងផលិតផលធានារ៉ាប់រងដែលផ្តល់ដោយ Forte និងសាខារបស់វា។ ជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្មរបស់អ្នក អ្នកយល់ព្រមថាអ្នកនឹងមិន៖ (i) ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬសេវាកម្មដើម្បីរំលោភលើកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់អ្នកដទៃតាមមធ្យោបាយណាមួយឡើយ។ (ii) ប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬសេវាកម្ម ឬធ្វើការប៉ុនប៉ងណាមួយដើម្បីជ្រៀតចូល កែប្រែ ឬរៀបចំគេហទំព័រនេះ ឬសេវាកម្ម ឬផ្នែករឹង ឬសូហ្វវែរណាមួយរបស់ Forte ដើម្បី៖ ឈ្លានពានឯកជនភាពរបស់ ទទួលបានអត្តសញ្ញាណ ឬទទួលបានព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួនណាមួយ អំពី (រាប់បញ្ចូលទាំង ប៉ុន្តែមិនកំណត់ចំពោះអាសយដ្ឋាន IP របស់) ម្ចាស់គណនី Forte ណាមួយ ឬអ្នកប្រើប្រាស់ ឬកែប្រែ លុប ឬបំផ្លាញព័ត៌មានដែលមាននៅលើកុំព្យូទ័ររបស់អ្នកប្រើប្រាស់ណាមួយដែលភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម។ ឬ (iii) វិស្វករបញ្ច្រាសផ្នែកណាមួយនៃសេវាកម្ម។

ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានផ្តល់ជូនសម្រាប់តែគោលបំណងព័ត៌មានទូទៅប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានបំណងជាការស្នើសុំ ឬការផ្តល់ជូនដើម្បីលក់ទាក់ទងនឹងផលិតផល ឬសេវាកម្មណាមួយ ហើយក៏មិនមែនជាព័ត៌មានដែលជាការពិពណ៌នាពេញលេញនៃលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ និងការលើកលែងទាំងអស់ដែលអាចអនុវត្តបាន។ ចំពោះផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានពិពណ៌នា។ ក្រុមហ៊ុន Forte មិនចូលរួមក្នុងការផ្តល់ដំបូន្មានផ្នែកច្បាប់ ឬការណែនាំផ្សេងទៀតទេ។ អ្នកមិនមែនជាអតិថិជនរបស់ Forte ដោយគ្រាន់តែចូលទៅកាន់គេហទំព័រនេះទេ។ តម្រូវការធានារ៉ាប់រងរបស់អ្នកគឺមិនមានការសង្ស័យជាពិសេសចំពោះកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នកទេ ហើយក្រុមហ៊ុន Forte មិនបានអះអាងតាមរយៈគេហទំព័រនេះ ដើម្បីផ្តល់ព័ត៌មានសមស្រប ឬសមស្របទៅនឹងកាលៈទេសៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ សម្រាប់ការពិពណ៌នាពេញលេញនៃលក្ខខណ្ឌ លក្ខខណ្ឌ និងការមិនរាប់បញ្ចូលការធានារ៉ាប់រង ឬផលិតផល ឬសេវាកម្មផ្សេងទៀត សូមទាក់ទងក្រុមលក់ ឬភ្នាក់ងារឯករាជ្យរបស់យើង។ ផលិតផល និងសេវាកម្មដែលបានយោងនៅទីនេះ ប្រហែលជាមិនមាននៅក្នុងយុត្តាធិការទាំងអស់ទេ។

ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានគេជឿថាមានភាពត្រឹមត្រូវនៅពេលវាត្រូវបានបង្ហោះ។ Forte ធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពព័ត៌មាននៅលើគេហទំព័រនេះជាទៀងទាត់។ ទោះយ៉ាងណាក៏ដោយ ក្រុមហ៊ុន Forte ផ្តល់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះនៅលើមូលដ្ឋាន "ដូចដែលមាន" និង "តាមដែលមាន" និងមិនទទួលខុសត្រូវចំពោះភាពទាន់ពេលវេលា ភាពត្រឹមត្រូវ ឬការអនុវត្តនៃព័ត៌មាននៅពេលវាអាចត្រូវបានចូលប្រើ។

តំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះអាចផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់គេហទំព័រអ៊ីនធឺណិតផ្សេងទៀតដែលមិនត្រូវបានថែរក្សា ឬគ្រប់គ្រងដោយ Forte ។ អាសយដ្ឋានអ៊ីនធឺណិតខាងក្រៅបែបនេះមានព័ត៌មានដែលបានបង្កើត បោះពុម្ព រក្សា ឬបង្ហោះដោយអង្គការ និងអង្គភាពដែលឯករាជ្យពី Forte ។ Forte មិនទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារនៃគេហទំព័រទាំងនោះទេ។ តំណភ្ជាប់នៅលើគេហទំព័រនេះក៏អាចផ្តល់នូវការចូលទៅកាន់អង្គភាពផ្សេងទៀតដែលមានទំនាក់ទំនងជាមួយ Forte ផងដែរ។ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះអនុវត្តតែចំពោះសេវាកម្មដែលផ្តល់ជូននៅគេហទំព័រ Forte ប៉ុណ្ណោះ។ ការប្រើប្រាស់គេហទំព័ររបស់អ្នកដែលមិនស្ថិតនៅក្រោមឈ្មោះដែន forteinsurance.com នឹងត្រូវគោរពតាមលក្ខខណ្ឌដែលបានបង្ហោះនៅលើគេហទំព័រនោះ។ ក្រុមហ៊ុន Forte មិនទទួលខុសត្រូវ និងសន្មត់ថាគ្មានការទទួលខុសត្រូវចំពោះខ្លឹមសារណាមួយដែលបង្ហោះដោយភាគីទីបី ឬនៅលើគេហទំព័រភាគីទីបីណាមួយឡើយ ហើយក៏មិន Forte យល់ព្រម គាំទ្រ ឬបញ្ជាក់ព័ត៌មានដែលមាននៅលើគេហទំព័រខាងក្រៅ ឬអាសយដ្ឋានដែលបានភ្ជាប់។

2. រក្សាសិទ្ធិ និងពាណិជ្ជសញ្ញា
ខ្លឹមសារទាំងអស់ដែលមាននៅលើគេហទំព័រនេះ ដូចជាអត្ថបទ ក្រាហ្វិក ឡូហ្គោ រូបតំណាងប៊ូតុង រូបភាព ឈុតអូឌីយ៉ូ ការទាញយកឌីជីថល ការចងក្រងទិន្នន័យ និងកម្មវិធី ការចងក្រងខ្លឹមសារទាំងអស់នៅលើគេហទំព័រនេះ និងកម្មវិធីទាំងអស់ដែលប្រើនៅលើគេហទំព័រនេះគឺ ទ្រព្យសម្បត្តិរបស់ Forte ដែលជាសាខារបស់ខ្លួន ឬអ្នកផ្គត់ផ្គង់មាតិការបស់វា ហើយត្រូវបានការពារដោយសហរដ្ឋអាមេរិក និងច្បាប់រក្សាសិទ្ធិអន្តរជាតិ។ ពាណិជ្ជសញ្ញាដែលគ្រប់គ្រងដោយ Forte ឬសាខារបស់ខ្លួន និមិត្តសញ្ញា Forte និងពាណិជ្ជសញ្ញា សញ្ញាសេវាកម្ម និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតទាំងអស់ (ជាសមូហភាព "Marks") របស់ Forte ឬសាខារបស់វាដែលលេចឡើងនៅលើគេហទំព័រនេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ Forte សាខា ឬអ្នកផ្តល់អាជ្ញាប័ណ្ណរបស់វា( s) គ្មានអ្វីនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ឬនៅលើគេហទំព័រផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសិទ្ធិ ឬអាជ្ញាប័ណ្ណណាមួយក្នុងការប្រើប្រាស់សម្ភារៈណាមួយ ឬសញ្ញាសម្គាល់នៅលើគេហទំព័រនេះ ក្រៅពីដូចដែលបានពិពណ៌នានៅក្នុងកថាខណ្ឌខាងក្រោមនោះទេ។

អ្នកត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យចូលមើល មើល និងរក្សាទុកច្បាប់ចម្លងតែមួយទំព័រនៃគេហទំព័រនេះសម្រាប់បុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម ហើយថាអ្នកនឹងមិនចម្លង ទាញយក បោះពុម្ព កែប្រែ ឬចែកចាយសម្ភារៈណាមួយនៅលើគេហទំព័រនេះសម្រាប់ គោលបំណងណាមួយក្រៅពីបុគ្គលផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក ការប្រើប្រាស់មិនមែនពាណិជ្ជកម្ម លើកលែងតែមានការអនុញ្ញាតជាពិសេសដោយក្រុមហ៊ុន Forte ។ យើងបង្ហោះការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ និងក្រេឌីតផ្សេងៗនៅលើទំព័រនៃគេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្ម ដែលអ្នកមិនអាចដកចេញសូម្បីតែចេញពីច្បាប់ចម្លងដែលអនុញ្ញាតរបស់អ្នកក៏ដោយ។

3. សកម្មភាពហាមឃាត់នៅលើគេហទំព័រ
វាគឺជាលក្ខខណ្ឌនៃការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក និងគេហទំព័រនេះដែលអ្នកមិនដាក់កម្រិត ឬរារាំងអ្នកប្រើប្រាស់ផ្សេងទៀតពីការប្រើប្រាស់ និងរីករាយនឹងសេវាកម្ម ឬទ្រព្យសម្បត្តិ ឬប្រព័ន្ធណាមួយរបស់ Forte ឬប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ ឬសេវាកម្មណាមួយដើម្បី៖

ចូលរួម ឬលើកទឹកចិត្តដល់ការក្លែងបន្លំ ឬការប្រព្រឹត្តដែលនឹងបង្កើតបទល្មើសព្រហ្មទណ្ឌផ្សេងទៀត ឬបង្កឱ្យមានការទទួលខុសត្រូវរដ្ឋប្បវេណី។
ចែកចាយក្នុងលក្ខណៈណាក៏ដោយ សម្ភារៈដែលបង្កគ្រោះថ្នាក់ អាសអាភាស ឬខុសច្បាប់ ឬវត្ថុដែលអាចជំទាស់បានគ្រប់ប្រភេទ។
ក្លែងបន្លំ ឬក្លែងបន្លំជាបុគ្គល ឬអង្គភាពណាមួយ ឬក្លែងបន្លំ លុប ឬផ្លាស់ប្តូរផ្នែកណាមួយនៃព័ត៌មានបឋមកថានៃកញ្ចប់ព័ត៌មាន TCP/IP នៅក្នុងអ៊ីមែល ឬការបង្ហោះផ្សេងទៀត;
បំពាន ឬប៉ុនប៉ងរំលោភ, សុវត្ថិភាពនៃសេវាកម្ម;
រំលោភលើការរក្សាសិទ្ធិរបស់បុគ្គលណាម្នាក់ ឬសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញាផ្សេងទៀត (ត្រូវបានណែនាំថា អ្នកអាចត្រូវបានបញ្ជាដោយតុលាការឱ្យបង់ប្រាក់ការខូចខាតដល់ម្ចាស់សិទ្ធិនៃកម្មសិទ្ធិបញ្ញាណាមួយដែលអ្នកបានបំពាន); ឬ
ជួយ ឬអនុញ្ញាតឱ្យជនណាម្នាក់ចូលរួមក្នុងសកម្មភាពណាមួយដែលបានពិពណ៌នាខាងលើ។


4. ផលវិបាកនៃការប្រើប្រាស់ដែលមិនអាចទទួលយកបាន។
យើងរក្សាសិទ្ធិទាំងអស់ រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់នូវសិទ្ធិក្នុងការស៊ើបអង្កេត និងចូលរួម និងសហការជាមួយអាជ្ញាធរអនុវត្តច្បាប់ និងដើម្បីបន្តបណ្តឹងរដ្ឋប្បវេណី ឬការកាត់ទោសព្រហ្មទណ្ឌចំពោះសកម្មភាពខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានចោទប្រកាន់ ឬជាក់ស្តែងពាក់ព័ន្ធនឹងគេហទំព័រនេះ ឬសេវាកម្មណាមួយ ក៏ដូចជា សិទ្ធិក្នុងការបញ្ចប់ការចូលទៅកាន់គេហទំព័រ ឬសេវាកម្មរបស់អ្នក។

5. ព័ត៌មានដែលអ្នកបញ្ជូន
យើងប្រើព័ត៌មានដែលអ្នកដាក់មកយើងតាមអ៊ីមែល និងតាមរយៈទំព័រ "ទំនាក់ទំនងយើង" និងទំព័រផ្សេងទៀតដែលយើងអាចបន្ថែមពេលមួយទៅពេលមួយ ដើម្បីឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកសួររបស់អ្នកសម្រាប់ព័ត៌មាន ឬសំណើសម្រាប់សេវាកម្ម។ ការប្រើប្រាស់របស់យើងនូវព័ត៌មានណាមួយដែលអ្នកដាក់មកយើងដើម្បីប្រើប្រាស់សេវាកម្មគឺស្ថិតនៅក្រោមលក្ខខណ្ឌនៃគោលការណ៍ឯកជនភាពរបស់យើង ដែលបង្កើតជាផ្នែកនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ Forte រក្សាសិទ្ធិគ្រប់ពេលវេលាដើម្បីបង្ហាញព័ត៌មានណាមួយដែលចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញតាមច្បាប់ បទបញ្ជា ឬសំណើរបស់រដ្ឋាភិបាល ឬជៀសវាងការទទួលខុសត្រូវ។

នៅពេលអ្នកបំពេញទម្រង់បែបបទតាមអ៊ីនធឺណិត ឬផ្តល់ព័ត៌មានដល់យើងទាក់ទងនឹងគេហទំព័រ និងសេវាកម្ម អ្នកយល់ព្រមផ្តល់ព័ត៌មានបច្ចុប្បន្ន ពេញលេញ ពិត និងត្រឹមត្រូវ។ អ្នកយល់ព្រមមិនប្រើឈ្មោះក្លែងក្លាយ ឬបំភាន់ ឬឈ្មោះដែលអ្នកមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យប្រើ។ ប្រសិនបើ Forte ក្នុងការសម្រេចចិត្តតែមួយគត់របស់ខ្លួនជឿថាព័ត៌មានទាំងនោះមិនពិត មិនត្រឹមត្រូវ មិនបច្ចុប្បន្ន ឬមិនពេញលេញនោះ Forte អាចនឹងបដិសេធអ្នកក្នុងការចូលប្រើសេវាកម្មរបស់យើង ហើយបន្តការដោះស្រាយផ្លូវច្បាប់សមស្របណាមួយ។

គេហទំព័រអាចប្រើ "ខូគី" ដើម្បីរក្សាទុកចំណូលចិត្តផ្ទាល់ខ្លួនមួយចំនួនសម្រាប់ការចូលមើលគេហទំព័ររបស់អ្នកនាពេលអនាគត។ Cookies ប្រាប់ Forte ក្នុងចំណោមរបស់ផ្សេងទៀត ថាតើអ្នកបានចូលមើលគេហទំព័រពីមុនឬអត់។ ក្នុងករណីខ្លះ Forte អាចរក្សាទុកព័ត៌មានដែលត្រូវការដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវការចូលប្រើនៅក្នុងខូគី។ ខូគីអនុញ្ញាតឱ្យគេហទំព័រស្គាល់អ្នកកាន់តែលឿន ដូច្នេះពេលវេលារបស់អ្នកចំណាយលើគេហទំព័រកាន់តែមានផលិតភាព។ អ្នកអាចស្វែងយល់បន្ថែមអំពីខូគីនៅ http://www.cookiecentral.com ។ យើងអាចត្រួតពិនិត្យទិន្នន័យតាមការចាំបាច់ ដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការផ្នែកច្បាប់ សហព័ន្ធ រដ្ឋ និងបទប្បញ្ញត្តិផ្សេងៗទៀត។

6. ការបដិសេធការធានា
អ្នកចូលប្រើ និងប្រើប្រាស់គេហទំព័រនេះ និងសេវាកម្មណាមួយដែលផ្តល់ជូននៅលើគេហទំព័រនេះដោយហានិភ័យតែមួយគត់របស់អ្នក។ សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូននៅលើមូលដ្ឋាន "ដូច" និង "តាមដែលអាចប្រើបាន" ដោយគ្មានការធានាគ្រប់ប្រភេទ ការបង្ហាញ ដោយមិនគិតតាមលក្ខន្តិកៈ ឬតាមលក្ខន្តិកៈ រួមទាំងគ្មានដែនកំណត់ ការធានាដោយអនាមិក - ភាពមិនត្រឹមត្រូវនៃសិទ្ធិកម្មសិទ្ធិបញ្ញារបស់ភាគីទីបី ចំណងជើង ទម្លាប់ ពាណិជ្ជកម្ម ភាពរីករាយស្ងាត់ ភាពត្រឹមត្រូវនៃមាតិកាព័ត៌មាន ឬការរួមបញ្ចូលគ្នាជាប្រព័ន្ធ។ ក្រុមហ៊ុនមិនធានាថាគេហទំព័រ និងសេវាកម្មណាមួយនឹងមាន ឬដំណើរការក្នុងរបៀបគ្មានការរំខាន ឬគ្មានកំហុស ឬកំហុស ឬពិការភាពនឹងត្រូវបានកែតម្រូវ។ FORTE មិនធានាថាព័ត៌មានដែលមាននៅលើ ឬតាមរយៈគេហទំព័រនេះមានភាពសមស្រប ត្រឹមត្រូវ ឬមានសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងយុត្តាធិការជាក់លាក់ណាមួយ និងដំណើរការវាពីតំបន់យុត្តាធិការនានា។ យុត្តាធិការមួយចំនួនមិនអនុញ្ញាតឱ្យមានការដកចេញនូវការធានាដែលបង្កប់ន័យជាក់លាក់នោះទេ ដូច្នេះការលើកលែងខាងលើអាចនឹងមិនអនុវត្តចំពោះអ្នកទេ។

8. សំណង
អ្នកយល់ព្រមក្នុងការទូទាត់សំណង និងកាន់កាប់ក្រុមហ៊ុន Forte និងសាខារបស់ខ្លួនដោយមិនបង្កគ្រោះថ្នាក់ ហើយតាមសំណើរបស់ Forte ដើម្បីការពារ Forte និងសាខារបស់ខ្លួនពី និងប្រឆាំងនឹងការទាមទារ ការទាមទារ មូលហេតុនៃសកម្មភាព បំណុល ការបាត់បង់ ឬការទទួលខុសត្រូវ រួមទាំងថ្លៃសេវាមេធាវីសមហេតុផលចំពោះ វិសាលភាពដែលសកម្មភាពនោះគឺផ្អែកលើ កើតឡើងចេញពី ឬទាក់ទងនឹង៖ (i) ការប្រើប្រាស់របស់អ្នក (ឬអសមត្ថភាពក្នុងការប្រើប្រាស់) សេវាកម្ម។ (ii) ការបំពានរបស់អ្នកលើលក្ខខណ្ឌនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ; ឬ (iii) សកម្មភាពផ្សេងទៀតរបស់អ្នកដែលបានសម្រេចដោយប្រើសេវាកម្ម។ សំណងនេះត្រូវបន្ថែមលើ និងមិនកំណត់ដោយសំណងផ្សេងទៀតណាមួយឡើយ។

9. ច្បាប់ដែលអាចអនុវត្តបាន។
គេហទំព័រ Forte នេះត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយក្រុមហ៊ុន Forte ពីការិយាល័យរបស់ខ្លួននៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា ហើយច្បាប់សំខាន់ៗនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងវិវាទណាមួយដែលកើតឡើងក្រោមកិច្ចព្រមព្រៀងនេះ ដោយមិនគិតពីជម្លោះណាមួយនៃបទប្បញ្ញត្តិច្បាប់។

10. ទូទៅ
Forte អាចកែប្រែលក្ខខណ្ឌនៃសេវាកម្មទាំងនេះ ឬការជូនដំណឹង គោលនយោបាយ លក្ខខណ្ឌផ្សេងៗនៅលើគេហទំព័រនេះនៅពេលណាមួយដោយធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពការបង្ហោះនេះ ឬបើមិនដូច្នេះទេការបង្ហោះការផ្លាស់ប្តូរទៅកាន់គេហទំព័រនេះ។ អាស្រ័យហេតុនេះ អ្នកគួរតែចូលមើលគេហទំព័រនេះម្ដងម្កាល ដើម្បីពិនិត្យមើលលក្ខខណ្ឌ និងលក្ខខណ្ឌដែលមានប្រសិទ្ធភាពនៅពេលនោះ ព្រោះវាកំពុងជាប់ទាក់ទងនឹងអ្នក។ បទប្បញ្ញត្តិមួយចំនួននៃលក្ខខណ្ឌទាំងនេះអាចត្រូវបានជំនួសដោយការជូនដំណឹងផ្លូវច្បាប់ដែលបានកំណត់យ៉ាងច្បាស់ ឬលក្ខខណ្ឌដែលមាននៅលើទំព័រជាក់លាក់នៃគេហទំព័រនេះ ឬនៅក្នុងការភ្ជាប់ជាមួយសេវាកម្ម។ គ្មានការពន្យារពេល ឬការខកខានក្នុងសកម្មភាពក្រោមលក្ខខណ្ឌបែបនេះទេ នឹងក្លាយជាការលើកលែងដោយក្រុមហ៊ុន Forte លុះត្រាតែមានការលើកលែងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរដោយមន្ត្រីដែលមានការអនុញ្ញាតត្រឹមត្រូវរបស់ Forte។ អនុលោមតាមលក្ខខណ្ឌនៃផ្នែកទី 9 នៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះសម្រាប់គេហទំព័រនេះ កិច្ចព្រមព្រៀងនេះបង្កើតបានជាកិច្ចព្រមព្រៀងទាំងមូលរវាងអ្នក និង Forte ទាក់ទងនឹងប្រធានបទជាក់លាក់ដែលបានលើកឡើងនៅទីនេះ និងគ្រប់គ្រងការប្រើប្រាស់សេវាកម្មរបស់អ្នក ជំនួសកិច្ចព្រមព្រៀងពីមុនណាមួយរវាងអ្នក និង Forte ទាក់ទងនឹងប្រធានបទបែបនេះ ប៉ុន្តែកិច្ចព្រមព្រៀងនេះអាចត្រូវបានបំពេញបន្ថែមដោយកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងទៀតណាមួយដែលអ្នកបញ្ចូលជាមួយ Forte ស្របតាមការចុះឈ្មោះដើម្បីចូលប្រើលក្ខណៈពិសេសមួយចំនួននៃគេហទំព័រ។ ប្រសិនបើបទប្បញ្ញត្តិណាមួយនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះត្រូវបានរកឃើញដោយតុលាការនៃយុត្តាធិការមានសមត្ថកិច្ចថាមិនត្រឹមត្រូវ នោះភាគីនៅតែយល់ព្រមថា តុលាការគួរតែព្យាយាមផ្តល់ប្រសិទ្ធភាពដល់ចេតនារបស់ភាគី ដូចដែលបានឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងបទប្បញ្ញត្តិ និងថាបញ្ញត្តិផ្សេងទៀតនៃកិច្ចព្រមព្រៀងនេះនៅតែមាននៅក្នុង កម្លាំងនិងប្រសិទ្ធភាពពេញលេញ។ ក្បាលផ្នែកដែលប្រើក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងនេះគឺសម្រាប់ភាពងាយស្រួលតែប៉ុណ្ណោះ និងមិនមានឥទ្ធិពលផ្លូវច្បាប់ ឬកិច្ចសន្យាទេ។