ហេតុអ្វីត្រូវជ្រើសរើស ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍?

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិត ហ្វតតេ ឡាយហ្វ៍ គឺជាក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតដែលរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សដែលប្តេជ្ញាផ្តល់នូវការការពារជីវិត និងផលិតផលវិនិយោគដែលសក្តិសមនឹងតម្រូវការ និងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់ប្រជាជនកម្ពុជាសម័យទំនើប ដោយប្រើប្រាស់បទពិសោធន៍របស់ ហ្វតតេ ក្នុងទីផ្សារក្នុងស្រុកអស់រយៈពេលជាង ២០ ឆ្នាំ។ យើងមានគោលបំណងផ្តល់នូវផលិតផលធានារ៉ាប់រងអាយុជីវិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត តម្លៃសមរម្យ និងងាយស្រួលយល់ ដែលល្អសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាដែលរស់នៅក្នុងទីក្រុង និងតាមបណ្តាខេត្ត។

អ្នកជំនាញឯកទេស
ផ្តល់តម្លៃចំពោះប្រាក់របស់អ្នក
ទីប្រឹក្សាពហុភាសា
សេវាទាមទារសំណងប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាព
ផ្តោតលើតម្រូវការក្នុងតំបន់
ករណីសិក្សា
សម្រេចបានសក្តានុពលរកប្រាក់ចំណូលរបស់អ្នកជាមួយកម្មវិធី Be A Leader របស់យើង។