បានទិញរួចហើយ? ស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់អ្នក

ធ្វើដំណើរកម្សាន្តដោយភាពជឿជាក់

ការរៀបចំគម្រោងដំណើរកម្សាន្ត តែងតែទាមទារឱ្យមានការគិតគូរវែងឆ្ងាយ និងការប្រុងប្រយ័ត្នខ្ពស់។​ ដូច្នេះហើយការជាវបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើអ្នកដំណើរពិតជាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ការធ្វើដំណើរផ្សងព្រេងរបស់អ្នកទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោក។ 

 

មិនថាអ្នកធ្វើទស្សនកិច្ច ឬដំណើរកម្សាន្តផ្ទាល់ខ្លួន បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើអ្នកដំណើរនឹងផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវការធានារ៉ាប់រងលើផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុក្នុងករណីបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗ ដែលយើងមិនអាចដឹងជាមុន រួមមានដូចជា៖ ការបាត់វ៉ាលី, ការកើតមាននូវឧបទ្ទវហេតុ, និងការសង្គ្រោះបន្ទាន់ផងដែរ។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

អត្ថប្រយោជន៍

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងទៅលើអ្នកដំណើរនេះអាចផ្ដល់ជូនលោកអ្នកនូវសំណងផ្សេងៗទៅលើហេតុការណ៍ដូចជា៖

ការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត និងពិការភាពអចិន្ដ្រៃយ៍
សំណងលើមរណភាពដោយចៃដន្យនិងពិការភាពអចិន្ដ្រៃយ៍ដែលកើតលើរូបអ្នកនិងកូនក្នុងបន្ទុក។
ករណីប្លន់យន្ដហោះ
អាចទាមទារបានក្នុងករណីមានការប្លន់លើសពី១២ម៉ោងជាប់ៗគ្នាក្នុងតម្លៃ 600ដុល្លារអាមេរិក ក្នុងមួយថ្ងៃនៅលើគម្រោង Super និង 300ដុល្លារក្នុងមួយថ្ងៃលើគម្រោង Standard រហូតដល់៥ថ្ងៃជាអតិបរមា។
ការទទួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
សំណងផ្លូវច្បាប់ក្នុងករណីដែលបង្ករបួសស្នាម ខូចខាត ឬបាត់បង់ទ្រព្យសម្បត្ដិអ្នកដទៃ។ ផ្ដល់សំណងចំពោះការបាត់បង់ប្រាក់ ដូចជាបណ្ណឥណទាននិងមូលប្បទានប័ត្រររបស់អ្នកធ្វើដំណើរ។
ការបាត់បង់-ខូចវ៉ាលី ឬទ្រព្យសម្បតិ្តផ្ទាល់ខ្លួន
សំណងចំពោះការបាត់បង់និងខូចខាតលើអីវ៉ាន់របស់អ្នកនិងទ្រព្យសម្បត្ដិផ្ទាល់ខ្លួន – ដូចជាគ្រឿងអលង្ការនិងឧបករណ៍ថតរូបរហូតដល់អតិបរមាដែលមានចែងក្នុងគម្រោងដែលអ្នកបានជ្រើសរើស។
ថ្លៃសេវាវេជ្ជសាស្ដ្រ​ និងការចំណាយផ្សេងៗនៅក្រៅប្រទេស
ចំណាយដែលកើតឡើងនៅក្រៅប្រទេសកម្ពុជា ទាក់ទងនឹងថ្លៃព្យាបាល ការវះកាត់ មន្ទីរពេទ្យ និងថ្លៃសេវាផ្សេងទៀតដែលជាលទ្ធផលនៃរបួសឬជំងឺ រួមទាំងការចំណាយបន្ថែមលើការធ្វើដំណើរនិងការស្នាក់នៅ ព្រមទាំងការវិលត្រលប់នៃសាកសពក្នុងករណីទទួលមរណភាព។
សេវា និងជំនួយ
ជំនួយការវេជ្ជសាស្ដ្រសង្គ្រោះបន្ទាន់២៤ម៉ោងដោយ Europe Assistance
ករណីមិនធានា

ខ និង លក្ខខណ្ឌ

សូមបញ្ជាក់អះអាង ប្រសិនបើលោកអ្នកយល់ព្រមជាមួយ ខ និង លក្ខខណ្ឌរបស់យើងខាងក្រោម៖

  • លោកអ្នកត្រូវមានអាសយដ្ឋានរស់នៅក្នុងព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។
  • លោកអ្នកមិនបានទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ បន្ទាប់ពីការចាប់ផ្តើមនៃការធ្វើដំណើររបស់លោកអ្នកនោះទេ។
  • ការទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះមិនអាចប្តូរយកជាប្រាក់វិញបានទេ។
  • ប្រសិនបើម្ចាស់បណ្ណធានារ៉ាប់រងមានអាយុក្រោម 16 ឆ្នាំ គឺតម្រូវឱ្យឪពុកម្តាយ ឬអាណាព្យាបាល ផ្តល់ការយល់ព្រមក្នុងការចុះកិច្ចសន្យាធានារ៉ាប់រងនេះ។
  • សូមធានាអះអាងថាព័ត៌មានដែលបានផ្តល់នេះគឺពិតប្រាកដ និងពេញលេញ។ បើមិនដូច្នោះទេ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ មានសិទ្ធិបដិសេធរាល់ការទាមទារសំណងរបស់លោកអ្នក ឬលុបចោលបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះ។
Tell us your travel details and get a quote
ប្រាប់ពីព័ត៌មានលម្អិតអំពីការធ្វើដំណើររបស់អ្នក ដើម្បីទទួលបានសម្រង់តម្លៃ

គម្រោងធានា និងបុព្វលាភ


គម្រោង
គម្រោងស្ដង់ដារ
គម្រោងពិសេស
អត្ថប្រយោជន៍ និង ដែនកំណត់
USD USD
I
ការសម្រាកព្យាបាល និងការចំណាយបន្ថែមផ្សេងៗ នៅបរទេស
៥០,០០០ ១០០,០០០
II
សេវា និងជំនួយការវេជ្ជសាស្រ្ដ សម្រាប់សង្រ្គោះបន្ទាន់ ២៤ម៉ោង
៥០,០០០ ១០០,០០០
III
ការគ្រោះថ្នាក់ដល់ជីវិត និងពិការភាពជាអចិន្រ្ដៃយ៍
៣០,០០០ ៦០,០០០
IV
បាត់បង់ ឬខូចខាតអីវ៉ាន់ និងរបស់របរផ្ទាល់ខ្លួន
១,៥០០ ៣,០០០
V
ការបាត់បង់ប្រាក់កាស
៣០០ ៦០០
VI
ទំនួលខុសត្រូវផ្ទាល់ខ្លួន
២៥០,០០០ ៥០០,០០០
VII
ការខាតបង់ប្រាក់កក់ និងការបង់ថ្លៃលើការលុបចោលការធ្វើដំណើរ
៣,០០០ ៦,០០០
VIII
ករណីប្លន់យន្តហោះ
១,៥០០ ៣,០០០
បុព្វលាភ
ក្នុងតំបន់
ប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ាន
‏‏‎ ‎
១ ដល់ ៣ ថ្ងៃ
-
‏‏‎ ‎
៤ ដល់ ៦ ថ្ងៃ
-
‏‏‎ ‎
៧ ដល់ ១០ ថ្ងៃ
១២ -
‏‏‎ ‎
១១ ដល់ ១៤ ថ្ងៃ
១៦ -
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភក្នុងមួយថ្ងៃ
១.២០
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភអប្បរមា
៣៥
តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនិង Schengen
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភក្នុងមួយថ្ងៃ​​​
‏‏‎ ‎
ច្រើនជាង ៦០ ថ្ងៃ - តម្លៃក្នុងមួយសបា្ដហ៍
១០ -
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភអប្បរមា​
២១ ៣៥
ទូទាំងពិភពលោក (លើកលែងតែ សហរដ្ឋអាមេរិក និង កាណាដា)
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភក្នុងមួយថ្ងៃ​​​​
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភអប្បរមា​​
៣៥ ៤៥
សហរដ្ឋអាមេរិក និង កាណាដា
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភក្នុងមួយថ្ងៃ​​​​​​
៣.៦០
‏‏‎ ‎
បុព្វលាភអប្បរមា​​​
៤២ ៥៤

ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ