អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរច្រើន សម្រួលរាល់ក្ដីបារម្ភទាំងឡាយ និងអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកអាចផ្តោតអារម្មណ៍បំពេញការងារបាន ស្របពេលដែលហ្វតតេនឹងរ៉ាប់រងរាល់ស្ថានភាពដែលអាចនឹងកើតឡើង និងរារាំងគោលបំណងនៃការធ្វើដំណើររបស់អ្នក។ 

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

 

តើធានារ៉ាប់រងលើអ្វីខ្លះ?

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើការធ្វើដំណើរច្រើន ផ្តល់នូវការការពារយ៉ាងទូលំទូលាយ ដើម្បីជួយគ្រប់គ្រងបញ្ហាដែលអាចកើតមាននៅពេលធ្វើដំណើរទៅក្រៅប្រទេសរួមមាន៖

ការពន្យារពេលជើងហោះហើរ
ការបាត់បង់អីវ៉ាន់
ចោរកម្ម
គ្រោះថ្នាក់ ជំងឺ និងការចំណាយបន្ថែម
ការជម្លៀសជាបន្ទាន់ ឬការធ្វើមាតុភូមិនិវត្តន៍នៃអដ្ឋិធាតុស្លាប់
ផ្តល់សិទ្ធិក្នុងករណីពិការអចិន្ត្រៃយ៍ ឬស្លាប់ក្នុងពេលធ្វើដំណើរ
គ្របដណ្តប់ដំណើរកំសាន្តផ្ទាល់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់ភូមិសាស្រ្តក្រោមការការពារក្នុងអំឡុងពេល ឬភ្លាមៗបន្ទាប់ពីការចុះបេសកកម្មការងារក្រៅប្រទេស 


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង

កំពុងស្វែងរកពីរបៀបទាមទារសំណងមែនទេ?  ទូរស័ព្ទមកយើងតាមរយៈ +855 23 885 077 ឬទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈ info@forteinsurance.com ។

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ