ការពារអាជីវកម្មអ្នកថ្ងៃនេះ ។

ក្នុងនាមជាបុគ្គលិកជំនាញមួយរូប ដំបូន្មាន សេវាកម្ម ឬផលិតផលដែលអ្នកបានផ្តល់ជូនអតិថិជនអាចប៉ះពាល់ការងារពួកគាត់ខ្លាំង ប្រសិនបើអ្នកមានកំហុសឆ្គង ឬមើលរំលងចំណុចណាមួយ។ ជាលទ្ធផល អ្នកអាចនឹងត្រូវរងការប្តឹងផ្តល់ពីសំណាក់បុគ្គលទាំងអស់ដែលរងផលប៉ះពាល់ដោយសារកំហុសឆ្គង ការមើលរំលង និងអំពើខុសឆ្គងទាំងនេះ។ 

ការតវ៉ាក្តីពីបណ្តឹងមួយចំណាយពេល និងធនធានច្រើន ព្រមទាំងអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់ក្រុមហ៊ុន ឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក។ 

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។

 

ការតវ៉ាក្តីពីបណ្តឹងមួយចំណាយពេល និងធនធានច្រើន ព្រមទាំងអាចមានផលប៉ះពាល់រយៈពេលវែងដល់ក្រុមហ៊ុន ឬកេរ្តិ៍ឈ្មោះរបស់អ្នក។ 

Protect yourself, your company, and your job, under our Professional Indemnity insurance if you are:

ភ្នាក់ងារផ្សាយពាណិជ្ជកម្ម
អ្នកបង្កើតកម្មវិធីកុំព្យូទ័រ
អ្នកប្រឹក្សាយោបល់ផ្នែកទីផ្សារ
អ្នកបោះពុម្ព
ភ្នាក់ងារជ្រើសរើសបុគ្គលិក
អ្នកវាយតម្លៃវាស់ស្ទង់បរិមាណ
អ្នកអប់រំ
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកគ្រប់គ្រង
អ្នកប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ
អ្នកគ្រប់គ្រងអចលនទ្រព្យ
អ្នកផ្តល់សេវាកម្មជំនាញផ្សេងៗទៀត។


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមអំពីការទាមទាសំណងសូមទាក់ទងមកកាន់យើងខ្ញុំតាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ៖ (៨៥៥)២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬអ៊ីម៉ែល៖ claims@forteinsurance.com

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ