ការការពារនៅទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់លោកអ្នក និងនិយោជិតរបស់លោកអ្នក

FigTree Blue ផ្តល់នូវការការពាររួមបញ្ចូលទាំងក្រុមការងារ និងអ្នកប្រកបរបរវិជ្ជាជីវៈ គ្រប់ទីកន្លែងនៅទូទាំងពិភពលោក។
ប្រសិនបើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិសម្រាប់ខ្លួនលោកអ្នកផ្ទាល់ អ្នកគ្រប់គ្រងអាជីវកម្ម ឬនិយោជិតរបស់លោកអ្នក ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ គឺជាជម្រើសដ៏ល្អបំផុតសម្រាប់លោកអ្នក។
ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង FigTree Blue និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់ មានសិទ្ធិជ្រើសរើសទទួលការព្យាបាលពីបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ សេវាវេជ្ជសាស្រ្ត និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗ។ ការពារខ្លួនលោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអ្នកពីការចំណាយដ៏ខ្ពស់នៅមន្ទីរពេទ្យ និងថ្លៃព្យាបាលជំងឺរបស់គ្រូពេទ្យ ជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងរហ័សទាន់ចិត្ត។

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។ 

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាព សម្រាប់និយោជិតរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាមែនទេ? FigTree Blue ផ្តល់ជូនបុគ្គលិកជំនាញទាំងជនបរទេស និងជនជាតិខ្មែរដែលកំពុងរស់នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជានូវបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងគាំពារសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ និងអត្ថប្រយោជន៍ច្រើន។

 

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងរបស់យើងខ្ញុំផ្តល់ជូនម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនូវអត្ថប្រយោជន៍ជាច្រើន រួមមាន៖

បុព្វលាភដែលមានតម្លៃសមរម្យ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ពិសេសនៃបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិដែលមានតម្លៃត្រឹមតែ ២៥០០រៀលប៉ុណ្ណោះក្នុងមួយថ្ងៃ។
ការព្យាបាលជំងឺក្រៅ (មិនសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ)
យើងខ្ញុំក៏ផ្តល់ការធានាការព្យាបាលជំងឺក្រៅ តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នកផងដែរ។
ការអនុម័តរហ័សសម្រាប់ការទូទាត់សំណង
FigTree Blue មានវត្តមានដ៏រឹងមាំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ដែលធានាថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង និងការដោះស្រាយសំណងធានារ៉ាប់រងរហ័សទាន់ចិត្ត និងមានភាពងាយស្រួល។
ការការពារទូទាំងពិភពលោក
ទទួលបានការការពារគ្រប់ទីកន្លែងដែលលោកអ្នកស្ថិតនៅលើពិភពលោកយើងនេះ មិនថានៅកន្លែងធ្វើការ នៅផ្ទះ ឬនៅថ្ងៃឈប់សម្រាកទេ គឺការពារ ២៤ ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ និង ៣៦៥ ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ នៅពេលណាដែលអ្នកត្រូវការវា។
ការបញ្ជូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ
FigTree Blue ផ្តល់ការធានាលើថ្លៃបញ្ជូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទៅកាន់កន្លែងព្យាបាលដែលនៅជិតបំផុត រួមទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរសម្រាប់សេវាអមដំណើរ ដូច្នេះអ្នកអាចទទួលបានការព្យាបាល និងជំនួយដែលលោកអ្នកត្រូវការ។


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

សូមទាក់ទងមកកាន់សេវាជំនួយ ២៤ ម៉ោងរបស់យើងខ្ញុំ ដែលមាននៅលើកាតសមាជិករបស់លោកអ្នក។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ រថយន្តគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការបញ្ជូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទៅតាមស្ថានភាពចាំបាច់នៃជំងឺ ឬរបួស។

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ