ការពារអាជីវកម្មអ្នកថ្ងៃនេះ ។

ឧស្សាហកម្មប្រេង និងឧស្ម័នមានការវិវត្តឥតឈប់ឈរ ហើយមិនខុសអ្វីពីបញ្ហាប្រឈមដែលឧស្សាហម្មនេះអាចនឹងជួបប្រទះឡើយ។  

 

នៅគ្រប់ដំណាក់កាលនៃដំណើរការការផលិតនិងដាក់លក់ប្រេង និងថាមពល ​​ចាប់ពីប្រតិបត្តិករ និងអ្នកខួងយកប្រេង ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការសេវាកម្ម ក្រុមហ៊ុនផលិតសម្ភារៈ និងផលិតផលពាក់ព័ន្ធនៃវិស័យនេះ ពួកគាត់អាចនិងជួបប្រទះនឹងហានិភ័យផ្សេងៗគ្នា។ 

  

ហ្វតតេ បានប្រើប្រាស់ចំណេះដឹងដ៏សំបូរបែបរបស់យើងខ្ញុំក្នុងឧស្សាហកម្មប្រេង និងឧស្ម័នព្រមទាំងការយល់ឃើញពីការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់អ្នក ចំពោះការប្រកបអាជីវកម្មដែលល្អវិសេសក្នុងនាមជាអ្នកដឹកនាំនៃសម្ព័ន្ធធានារ៉ាប់រងថាមពលកម្ពុជា ហើយបានអភិវឌ្ឍផលិតផលនានាដែលឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការផ្សេងៗគ្នារបស់លោកអ្នក ប្រកបដោយសេចក្តីស្ងប់ផ្លូវចិត្ត និងទំនុកចិត្តក្នុងការប្រកបអាជីវកម្ម។ 

  

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើប្រេង និងឧស្ម័នរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ផ្តល់ការធានាដល់អតិថិជនគ្រប់ទំហំអាជីវកម្ម ទាំងប្រតិបត្តិការទាំងនៅលើគោក និងក្នុងសមុទ្រ ដែលផ្តោតលើការរុករកផលិត 

កម្មប្រេង និងឧស្ម័ន។ 

Find out more - call (+855) 023 885 077 today.

តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើប្រេង និងឧស្ម័នធានាលើអ្វីខ្លះ?
ការបាត់បង់ ឬខូចខាតទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងដែលស្ថិតនៅលើដីគោក និងក្នុងឈូងសមុទ្រ
ការរំខានធុរកិច្ច
ការចំណាយបន្ថែមលើប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម
ភារៈទទួលខុសត្រូវផ្នែកច្បាប់លើតតីយជន (ភាគីទីបី)


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង

នៅក្នុងករណីដែលលោកអ្នកមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតដោយចៃដន្យ៖ 

  • លោកអ្នកត្រូវមានចំណាត់ការភ្លាមៗក្នុងការកាត់បន្ថយការខូចខាត និងស្វែងរកនូវទ្រព្យសម្បត្តិដែលបាត់បង់
  • ជូនដំណឹងទៅប៉ូលីស ប្រសិនបើមានករណីចោរលួច ឬសង្ស័យថាជាចោរកម្ម ឬការខូចខាតដោយចេតនា ឬការគុំគួន
  • ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរភ្លាមៗ
  • ផ្តល់ព័ត៌មានលម្អិត និងភស្តុតាងទាំងអស់ ដើម្បីទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រងលើការបាត់បង់ឬខូចខាតក្នុងរយៈពេល ៣០ ថ្ងៃ

សូមផ្ដល់ព័ត៌មានបន្ថែម ប្រសិនបើអាជីវកម្ម ឬទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកអ្នកមានការធានារ៉ាប់រងផ្សេងទៀត។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ (+៨៥៥) ០៩៥ ៥៥៥ ៣២៨ ឬទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ claims_pem@forteinsurance.com ​។

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ