ការពារអាជីវកម្មលោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ ។

កុំបណ្តោយឱ្យគ្រោះថ្នាក់ការងារ ការប៉ះទង្គិច ការក្រឡាប់ អគ្គិភ័យ ចោរកម្ម និងគ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ ដូចជា គ្រោះរញ្ជួយដី និងទឹកជំនន់ បង្អាក់ការលូតលាស់នៃអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នក។

 

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់ របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកពីការខាតបង់ដោយសារហានិភ័យខាងលើ ដោយផ្តល់ការការពារទាំងស្រុងលើគ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនរបស់លោកអ្នក។

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

 

តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង គ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់ធានាលើអ្វីខ្លះ?

នេះជាបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ដ៏ទូលំទូលាយ សម្រាប់គ្រឿងចក្រ គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងបរិក្ខារសំណង់ដែលត្រូវបានប្រើប្រាស់នៅក្នុងការដ្ឋាន។ ការធានារ៉ាប់រងនេះផ្តល់សំណងធានារ៉ាប់រងដល់លោកអ្នកនៅពេលដែល គ្រឿងចក្រ គ្រឿងម៉ាស៊ីន និងបរិក្ខារដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នកមានការបាត់បង់ ឬខូចខាតផ្នែកខាងក្រៅ ដែលកើតឡើងភ្លាមៗ នឹកស្មានមិនដល់ ដោយសារ មូលហេតុណាមួយពីខាងក្រៅ ដែលមូលហេតុនោះ មិនត្រូវបានលើកលែងដោយបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ។

ខាងក្រោមនេះជាឧទាហរណ៍នៃគ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនដែលលោកអ្នកអាចទិញបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះបាន៖

រ៉ូឡូកិនបង្ហាប់ផ្លូវ
គ្រឿងយន្តក្រាលកៅស៊ូថ្នល់ ឬម៉ាស៊ីនបូកស៊ីម៉ង់
ម៉ាស៊ីនស្ទូច
ម៉ាស៊ីនរំញ័របេតុង
ច្រវ៉ាក់ខ្សែរ៉ក និងប្រអប់កង់ខ្សែរ៉ក
ម៉ាស៊ីនភ្លើងនៅការដ្ឋាន
ម៉ាស៊ីនកិនស៊ីម៉ង់ចល័ត
គ្រឿងយន្តដឹកជញ្ជូន
គ្រឿងយន្តកាយដី និងគ្រឿងយន្តរុញដី
គ្រឿងយន្តឈូសដី


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណងធានារ៉ាប់រង

In the event of accident, loss, damage or claim, please:

  • immediately notify us by telephone, giving details of nature and extent of the loss or damage;
  • take all reasonable steps to minimize the extent of the loss or damage;
  • preserve the parts affected and make them available for inspection;
  • inform the police authorities in the case of loss or damage due to theft of burglary.
  • furnish all such information and documentary evidence to us within 14 days

For further queries, give us a call at (+855) 095 555 328 or reach out to our team at Email: claims_pem@forteinsurance.com

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ