ការពារអាជីវកម្មរបស់លោកអ្នកនៅថ្ងៃនេះ ។

ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាពរួមមាន សន្តិសុខ ការផ្តល់សញ្ញា និងកាមេរ៉ាសុវត្ថិភាព CCTV មានភាពចាំបាច់បំផុតសម្រាប់ការពារផ្ទះ និងអាជីវកម្មដ៏មានតម្លៃរបស់អ្នក។

 

ប៉ុន្តែ នៅ​ពេល​ដែល​មានចោរកម្មកើតឡើងលើអាជីវកម្ម​របស់លោក​អ្នក លោកអ្នក​ត្រូវ​ប្រាកដ​ថា លោក​អ្នក​​មាន​ទ្រព្យ​សម្បត្តិ​ទាំង​អស់​របស់​អ្នក​មកវិញដដែល​សម្រាប់ការ​បន្តនូវប្រតិបត្តិការ​អាជីវកម្ម​របស់លោក​អ្នក។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

តើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងចោរគាស់ មានវិសាលភាពធានារ៉ាប់រងដូចម្តេចខ្លះ?

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង ចោរគាស់  របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ធ្វើការផ្តល់សំណងធានារ៉ាប់រង ផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ ចំពោះការបាត់បង់ឬការខូចខាត​ដល់ទ្រព្យសម្បត្តិដែលត្រូវបានធានារ៉ាប់រងរបស់លោកអ្នក ដែលបណ្តាលមកពីចោរគាស់ ដោយការគាស់ចូលតាមច្រកចូល និង/ឬច្រកចេញដោយបង្ខំ និងដោយហិង្សា នៅក្នុងបរិវេណអគាររបស់លោកអ្នក។

លោកអ្នកអាចស្នើសុំការធានារ៉ាប់រងលើទ្រព្យសម្បត្តិដូចខាងក្រោម៖

គ្រឿងចក្រផលិតកម្ម
គ្រឿងសង្ហារិម
គ្រឿងចក្រ
ឧបករណ៍ការិយាល័យ
ទំនិញផ្សេងៗ
សារពើភ័ណ្ឌ
វត្ថុធាតុដើម
ទ្រព្យសម្បត្តិផ្សេងៗទៀត។
រាល់ការខូចខាតដល់អគារដែលបណ្តាលមកពីចោរគាស់ខាងលើ ក៏ត្រូវបានធានារ៉ាប់រងផងដែរ។


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

នៅក្នុងករណីដែលមានចោរគាស់កើតឡើង សូម៖

  • ធ្វើការដាក់ពាក្យបណ្តឹងជាបន្ទាន់ទៅកាន់ប៉ូលីស
  • ចាត់វិធានការទាំងឡាយដែលអ្នកអាចធ្វើបាន ដើម្បីស្វែងរកជនល្មើស និង ទ្រព្យសម្បត្តិដែល​បាន​បាត់បង់
  • ជូនដំណឹងជាលាយលក្ខណ៍អក្សរមកកាន់យើងខ្ញុំភា្លមៗ ដើម្បីយើងខ្ញុំធ្វើការចុះត្រួតពិនិត្យ
  • ផ្តល់ព័ត៌មាន និងភស្តុតាងជាឯកសារទាំងអស់មកកាន់យើងខ្ញុំ ក្នុងអំឡុងពេល ៣០ ថ្ងៃ ។

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែម សូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំតាមរយៈ (+៨៥៥) 0៩៥ ៥៥៥ ៣២៨ ឬទាក់ទងមកក្រុមការងាររបស់យើងតាមរយៈអ៊ីម៉ែល៖ claims_pem@forteinsurance.com​

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ