ការពារអាជីវកម្មអ្នកថ្ងៃនេះ ។

ធ្វើការវិនិយោគលើបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់ ដើម្បីការពារការវិនិយោគរបស់អ្នក បង្កើន​ទំនុកចិត្តពីអតិថិជន និងធ្វើឱ្យអាជីវកម្មរបស់អ្នករីកចម្រើនលឿនជាងមុន។ ជាមួយនឹងការអភិវឌ្ឍហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធ និងសេដ្ឋកិច្ចយ៉ាងឆាប់រហ័ស ឧស្សាហកម្មសំណង់ក្នុង​ប្រទេស​កម្ពុជា ​កំពុងមានសន្ទុះខ្លាំង ដូច្នេះហើយវាដល់ពេលដែលត្រូវពង្រឹង និងចាប់យកឱកាសនេះ។

 

ក្នុងនាមជាអ្នកម៉ៅការ ឬជាចៅហ្វាយ អ្នកបានវិនិយោគទុន យើងត្រូវចំណាយពេលវេលា និងការខិតខំប្រឹងប្រែងជាច្រើនសម្រាប់​ការឈានទៅរកការបញ្ចប់គម្រោង​ប្រកបដោយភាពជោគជ័យ។ ទោះបីជាអ្នកបានរៀបផែនការល្អក៏ដោយ ពេលខ្លះអ្នកអាចប្រឈមមុខ​នឹងបញ្ហាប្រឈមដែលមិនបានគិតទុកជាមុន រួមមានដូចជា៖ គ្រោះមហន្តរាយធម្មជាតិ បញ្ហាកម្លាំងពលកម្មបុគ្គលិក រហូតដល់ជំងឺរាតត្បាត ឬវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចសកល ដែលអាចធ្វើឱ្យការវិនិយោគរបស់អ្នក និងអតិថិជន​របស់អ្នកប្រឈមនឹងហានិភ័យ។ 

 

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើសញ្ញាប័ណ្ណសម្រាប់វិស័យឧស្សាហកម្មសំណង់របស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ ធានាបំពេញតួនាទីនៃកិច្ចសន្យា ឬកាតព្វកិច្ចរហូតដល់ដែនកំណត់នៃសញ្ញាប័ណ្ណ។ ការធានារ៉ាប់រងនេះ ការពារអ្នកទទួលផល ពីសកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍ដែលបង្ខូចកាតព្វកិច្ចមូលដ្ឋានរបស់អ្នកទទួលម៉ៅការ រួមមានការដេញថ្លៃ ការអនុវត្ត ការទូទាត់​ជាមុនសម្រាប់ថ្លៃតំហែទាំ និងការរក្សាទុក។ វាការពារអ្នកទទួលផលពីសកម្មភាព ឬព្រឹត្តិការណ៍អ្វីមួយដែល​ធ្វើឱ្យ​ប៉ះពាល់​​ដល់អ្នកម៉ៅការដូចជា៖ ការដេញថ្លៃ ការអនុវត្ត ការទូទាត់ជាមុន និងការថែទាំ និងការថែរក្សា។

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។

អត្ថប្រយោជន៍

ហ្វតតេនឹងផ្តល់ការចាត់ចែងការបង់ប្រាក់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងឆាប់រហ័ស៖


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ