ការពារអាជីវកម្មអ្នកថ្ងៃនេះ។

ការបើកដំណើរការស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុមួយ អាចផ្តល់ផលកាក់កបតែក៏នាំមកនៅហានិភ័យច្រើនផងដែរ។ ផ្តោតទៅលើការបង្កើនភាពកាក់កប ហើយទុកឲ្យពួកយើងខ្ញុំការពារអ្នកពីហានិភ័យដែលអាចកើតឡើងពីសកម្មភាពក្លែងបន្លំផ្សេងៗ។

បទល្មើសពាណិជ្ជកម្ម ទាំងក្នុង និងក្រៅស្ថាប័នមួយ អាចមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងក្រៃលែងដល់ហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

 

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងហានិភ័យស្ថាប័នហិរញ្ញវត្ថុរបស់ក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ បានរចនាឡើងជាពិសេសសម្រាប់ការពារអ្នក និងធុរកិច្ចរបស់អ្នកពីការខាតបង់នានាបណ្តាលមកពីការលួចឧបករណ៍ប្រើប្រាស់ និងសាច់ប្រាក់ ការបាត់បង់ប្រាក់ក្នុងពេលកំពុងផ្ទេរ ការក្លែងបន្លំ បទល្មើសកុំព្យូទ័រ និងអេឡិចត្រូនិក ការប្លន់ប្រាក់ពីក្នុងម៉ាស៊ីន ATMS និងហានិភ័យផ្សេងៗទៀត។

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ។

 


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ទាមទារសំណង

ត្រូវការទាមទារសំណងឬ? សូមជួបជាមួយអ្នកប្រឹក្សារបស់យើងខ្ញុំក្នុងការិយាល័យផ្តល់សំណង តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ(៨៥៥)២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬតាមរយៈអ៊ីម៉ែល claims@forteinsurance.com

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ