ថ្ងៃសុក្រ 18 វិច្ឆិកា 2022
តើ​ "​រស់​នៅ​ដោយភាពជឿជាក់" មានន័យ​ដូចម្តេច?
By ហ្វតតេ

ហ្វតតេ ជានិមិត្តសញ្ញាដែលមានកិត្តិសព្ទទផ្តោតលើការធ្វើនូវអ្វីដែលត្រឹមត្រូវ ជាចំណែកសំខាន់មួយនៃជីវិតរបស់មនុស្ស និងបង្កើតការផ្លាស់ប្តូរដ៏ល្អប្រសើរ ។ យើងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់អតិថិជនរបស់យើង ដោយផ្តល់ជូននូវសំណាញ់សុវត្ថិភាព ដើម្បីឱ្យអតិថិជនរបស់យើងមានភាពក្លាហានក្នុងការឆ្ពោះទៅមុខ ដើម្បីសម្រេចសេចក្តីប្រាថ្នា។

 

រស់នៅដោយភាពជឿជាក់ ។

 

តាមរយៈកត្តាជំរុញនេះហើយ ដែលយើងឆ្លុះបញ្ចាំងពីគោលបំណងរបស់សង្គមយើង សម្រាប់អនាគតដ៏ល្អប្រសើរ ហើយ ហ្វតតេ គឺនៅទីនេះដើម្បីជួយជ្រោមជ្រែងអ្នក ។ យើងជឿជាក់ថាការអភិវឌ្ឍន៍នៃម៉ាកសញ្ញានឹងបម្រើដល់ការជំរុញលើកទឹកចិត្ត បំផុសគំនិត និងផ្តល់សិទ្ធិអំណាចដល់មនុស្សគ្រប់រូប និងជាពិសេស អតិថិជន ដៃគូសហការបស់យើង ខណៈពេលដែល ហ្វតតេ បោះជំហានទៅកាន់ជំពូកថ្មីមួយទៀតក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់ ហ្វតតេ ។

អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ
អត្ថបទពាក់ព័ន្ធ