អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

Figtree Blue ផ្តល់ការការពារក្នុងតម្លៃទាបសមរម្យ មិនថាអ្នកនៅកន្លែងណាក្នុងពិភពលោក។ មិនថាអ្នកជាជនបរទេសដែលកំពុងបំពេញការងារនៅប្រទេសកម្ពុជា ឬជាជនជាតិខ្មែរ ដែលកំពុងស្វែងរកបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងអន្តរជាតិដែលល្អជាងគេសម្រាប់ខ្លួនឯង ក្រុមគ្រួសារ ឬនយោជិតនោះទេ ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ នឹងនៅទីនេះរង់ចាំប្រឹក្សាជាមួយអ្នក។

 

ម្ចាស់បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងFigTree Blue និងក្រុមគ្រួសាររបស់ពួកគាត់មានសិទ្ធិ ជ្រើសរើសទទួលការព្យាបាលពីបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យអន្តរជាតិ សេវាកម្មវេជ្ជសាស្ត្រ និងអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមផ្សេងៗ។ ការពារខ្លួនអ្នក និងក្រុមហ៊ុនអ្នកពីការចំណាយនៅមន្ទីរពេទ្យ និងថ្លៃព្យាបាលរបស់គ្រូពេទ្យជាមួយនឹងភាពងាយស្រួលក្នុងការដាក់ពាក្យ និងទទួលសំណង តាមរយៈការអនុម័តរហ័ស។

ស្វែងរកព័ត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

អត្ថប្រយោជន៍

តើអ្នកកំពុងស្វែងរកគម្រោងធានារ៉ាប់រងសុខភាពសម្រាប់និយោជិតរបស់អ្នកនៅប្រទេសកម្ពុជាឬ? FigTree Blue ផ្តល់ជូនទាំងជនបរទេសដែលកំពុងបំពេញការងារនៅកម្ពុជា ឬប្រជានជនកម្ពុជានូវការការពារសុខភាពដែលមានតម្លៃសមរម្យ។ បណ្ណសន្យារ៉ាប់រងយើងខ្ញុំផ្តល់ជូនម្ចាស់គម្រោងនូវអត្ថប្រយោជន៍យ៉ាងទូលំទូលាយ រួមមាន៖

ការអនុម័តផ្តល់សំណងរហ័ស
FigTree Blue ជាគម្រោងដែលមានប្រជាប្រិយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ហើយអាចធានាបានថាការដាក់ពាក្យស្នើសុំបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាព និងដំណើរការទាមទារសំណងដែលរហ័ស និងងាយស្រួល។
មានតម្លៃសមរម្យ
ទទួលបានអត្ថប្រយោជន៍ដ៏ច្រើនពីបណ្ណសន្យារ៉ាប់រងសុខភាពអន្តរជាតិ ដោយចំណាយចាប់ពី ២៥០០៛​ ប៉ុណ្ណោះ/ថ្ងៃ។
ការការពារទូទាំងពិភពលោក
ទទួលបានការការពារទោះអ្នកស្ថិតនៅទីណាលើពិភពលោក មិនថានៅកន្លែងធ្វើការ នៅផ្ទះ ឬកំពុងសម្រាកលម្ហែកាយ ២៤ម៉ោងក្នុងមួយថ្ងៃ​ និង៣៦៥ថ្ងៃក្នុងមួយឆ្នាំ រាល់ពេលដែលអ្នកត្រូវការ។
ការធ្វើដំណើរតាមរថយន្តសង្គ្រោះបន្ទាន់
ការបញ្ចូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រ FigTree Blue ផ្តល់ការធានាលើការចំណាយសម្រាប់ការបញ្ចូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទៅកាន់កន្លែងព្យាបាលដែលនៅជិតបំផុតរួមទាំងថ្លៃធ្វើដំណើរ សេវាអមដំណើរ ដូច្នេះលោកអ្នកអាចទទួលបានការព្យាបាល និងជំនួយដែលលោកអ្នកត្រូវការ។
ការតាមដានព្យាបាលក្រោយចេញពីមន្ទីរពេទ្យ
ការព្យាបាលជំងឺក្រៅយើងក៏ផ្តល់ការធានាការព្យាបាលជំងឺក្រៅទៅ​​តាមតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

សូមទាក់ទងមកកាន់សេវាជំនួយ ២៤ ម៉ោងរបស់យើងខ្ញុំ ដែលមាននៅលើកាតសមាជិករបស់លោកអ្នក។ ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំនឹងរៀបចំការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ រថយន្តគិលានសង្គ្រោះបន្ទាន់ និងការបញ្ជូនបន្ទាន់តាមគោលការណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទៅតាមស្ថានភាពចាំបាច់នៃជំងឺ ឬរបួស។

ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ