អ្នកត្រូវបានការពារគ្រប់ពេលវេលា គ្រប់ទីកន្លែង។

បណ្ណសន្យារ៉ាប់រង Medi+ ផ្តល់ឱ្យប្រជាជនកម្ពុជា និងជនបរទេសស្នាក់អាស្រ័យនៅកម្ពុជា នូវ​ទំនុកចិត្ត ដែលពួកគាត់ត្រូវការ​ តាមរយៈធានារ៉ាប់រងសុខភាពដែលគ្របដណ្តប់ជាសកល សម្រាប់តម្រូវការវេជ្ជសាស្ត្រទាំងអស់នៅទូទាំងពិភពលោក រួមទាំងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ការព្យាបាលជំងឺក្រៅ ការសង្គ្រោះបន្ទាន់ សុខភាពផ្លូវចិត្ត និងលក្ខខណ្ឌដែលមានស្រាប់*។

 

ជ្រើសរើសគម្រោងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬក៏គម្រោងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការព្យាបាលជំងឺក្រៅ ដូច្នេះអ្នកអាចទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភ។

ស្វែងរកពត៌មានបន្ថែម ឬទាក់ទង (+855) 023 885 077 ថ្ងៃនេះ ។

អត្ថប្រយោជន៍

យើងខ្ញុំយល់ថាតំរូវការផ្នែកវេជ្ជសាស្រ្តរបស់មនុស្សម្នាក់ៗមានលក្ខណៈប្លែកពីគ្នា នោះហើយជាមូលហេតុ ដែលអ្នកត្រូវតែមានបណ្ណសន្យារ៉ាប់រង Medi+៖ 

សេវាប្រឹក្សា ២៤ម៉ោង
គម្រោងមានភាពបត់បែនតាមតម្រូវការរបស់អ្នក
មន្ទីរពេទ្យដៃគូជាង ៧៥០.០០០កន្លែងទូទាំង​ពិភពលោក
ទឹកប្រាក់ធានារ៉ាប់រងរហូត​ដល់ ២.៥០០.០០០​ ដុល្លារ​អាមេរិក ក្នុងមួយឆ្នាំ
ជម្រើសការទូទាត់ដោយមិនប្រើសាច់ប្រាក់ នៅតាមបណ្តាញមន្ទីរពេទ្យដៃគូ
ជម្រើសអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរួមមាន៖ មាតុភាព ការពិនិត្យសុខភាព សុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសុខភាពភ្នែកសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។
តើធានារ៉ាប់រងលើអ្វីខ្លះ?

ជាមួយ Medi+ អ្នកមានភាពបត់បែន ក្នុងការជ្រើសរើសកញ្ចប់ដ៏ល្អឥតខ្ចោះ ដែលបំពេញតម្រូវការ និងសាកសមទៅនឹងថវិការបស់អ្នក។ អ្នកអាចជ្រើសរើសគម្រោងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ ឬក៏គម្រោងការព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការព្យាបាលជំងឺក្រៅ ដូច្នេះអ្នកអាចទៅគ្រប់ទីកន្លែងដែលអ្នកត្រូវការដោយមិនមានការព្រួយបារម្ភ។ 

 

ផ្លាស់ប្ដូរគម្រោងរបស់អ្នក ទៅតាមគោលបំណងដោយជ្រើសរើសអត្ថប្រយោជន៍បន្ថែមរួមមាន៖ មាតុភាព ការពិនិត្យសុខភាព សុខភាពមាត់ធ្មេញ និងសុខភាពភ្នែកសម្រាប់គម្រោងរបស់អ្នក។

 

អាស៊ី​ប៉ាស៊ី​ហ្វិ​ច
ទូទាំងពិភពលោក
អន្តរជាតិ (មិនរាប់បញ្ចូលសហរដ្ឋអាមេរិក)
អាស៊ីអាគ្នេយ៍ (មិនរាប់បញ្ចូលប្រទេសសិង្ហបុរី)
តំបន់ (ប្រទេសកម្ពុជា ប្រទេសថៃ ប្រទេសវៀតណាម និងប្រទេសម៉ាឡេស៊ី)


ត្រូវការជំនួយមែនទេ

សូមទាក់ទងមកកាន់អ្នកជំនាញរបស់យើង ដើម្បីស្វែងយល់បន្ថែមតាមរយៈលេខ ០២៣ ៨៨៥ ០៧៧ ឬធ្វើការស្នើសុំដើម្បីឱ្យក្រុមការងារយើងទាក់ទងទៅលោកអ្នកវិញ យើងនឹងឆ្លើយតបទៅលោកអ្នកវិញឱ្យបានឆាប់តាមដែលអាចធ្វើបាន។
ការទាមទារសំណង

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យដៃគូ​ សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖ 

  • បណ្ណសមាជិកធានារ៉ាប់រង
  • អត្តសញ្ញាណប័ណ្ណ / លិខិតឆ្លងដែន

ប្រសិនបើអ្នកកំពុងស្វែងរកការព្យាបាលក្រៅពីមន្ទីរពេទ្យដៃគូ​  សូមភ្ជាប់មកជាមួយនូវ៖

  • ពាក្យស្នេីសុំទាមទារសំណងសម្រាប់មន្ទីរពេទ្យមិនមែនដៃគូ
ផលិតផលពាក់ព័ន្ធ