ថ្ងៃអង្គារ, មិនា 02, 2021

ហេតុអ្វីបានជាយើងត្រូវការធានារ៉ាប់រង?

តើការមានធានារ៉ាប់រងពិតជាការចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍មែនឬ?

នៅពេលដែលយើងនិយាយពីធានារ៉ាប់រង មនុស្សភាគច្រើនតែងតែមានទស្សនៈមួយថា ធានារ៉ាប់រងគឺជាការចំណាយលុយឥតប្រយោជន៍ ជាពិសេសបើសិនជាពួកគាត់មិនបានទាមទារសំណង។

ទស្សនៈនេះគឺជាការយល់ច្រលំដែលមនុស្សភាគច្រើនតែងតែមាន ព្រោះជាធម្មតាយើងតែងតែរំពឹងថានឹងទទួលបានអ្វីមួយត្រលប់មកវិញភ្លាមៗនៅពេលដែលយើងដោះដូរវាជាមួយលុយ។ ឧទាហរណ៍ នៅពេលទិញទូរសព្ទមួយគ្រឿង អ្នកឱ្យលុយទៅអ្នកលក់ដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងទូរសព្ទថ្មីរបស់អ្នក។ ដូចនេះ លោកអ្នកអាចទទួលបានរបស់ដែលលោកអ្នករំពឹងទុកភ្លាមៗ។​ ប្រសិនបើលោកអ្នកចង់ជាវសេវាកម្មអ្វីមួយ ដូចជាការកាត់សក់ ជាងកាត់សក់នឹងផ្ដល់ជូនសេវាកម្មកាត់សក់របស់លោកអ្នកដើម្បីដោះដូរជាមួយនឹងលុយ។ ធានារ៉ាប់រងមានភាពខុសប្លែកពីការដោះដូរខាងលើបន្តិចដោយសារការដោះដូររវាងលោកអ្នក និងក្រុមហ៊ុនធានារ់ាប់រងគឺជា កិច្ចសន្យា​ ថានៅពេលដែលលោកអ្នកជួបឧបទ្ទេវហេតុ ឬមានហេតុការណ៍ដែលអាចធ្វើឱ្យមានការខូចខាត ឬបាត់បង់វត្ថុដែលត្រូវបានធានា លោកអ្នកនឹងមានសុវត្ថិភាពហិរញ្ញវត្ថុ ព្រោះក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងធ្វើសំណងជូនលោកអ្នក។

បើនិយាយឱ្យសាមញ្ញទៅ បើសិនជាមានឧបទ្ទេវហេតុកើតឡើងលើរូបអ្នក ឬវត្ថុដែលលោកអ្នកធានា ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងនឹងផ្ដល់សំណងជូនលោកអ្នកដើម្បីប៉ះប៉ូវការខូតខាតត្រឡប់មកវិញ ឬទទួលការព្យាបាលដែលលោកអ្នកត្រូវការ។ និយាយទៅ ធានារ៉ាប់រងប្រៀបដូចជា ពោងសុវត្ថិភាព របស់ឡានអ៊ីចឹង។​ លោកអ្នកបំពាក់ពោងសុវត្ថិភាពសម្រាប់ជួយកាត់បន្ថយហានិភ័យដែលធ្វើឱ្យ​មានគ្រោះថ្នាក់ក្នុងជីវិតនៅពេលជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍។ ប៉ុន្តែទាំងអ្នក និងខ្ញុំសុទ្ធតែមិនចង់មានថ្ងៃដែលយើងត្រូវប្រើប្រាស់ពោងនេះទេ មែនទេ?

ធានារ៉ាប់រងជួយលោកអ្នករក្សាជីវភាពរស់នៅរបស់លោកអ្នក និងធានាជូនលោកអ្នកថាលោកអ្នកមិនចាំបាច់ត្រូវខ្ចីលុយអ្នកដទៃដើម្បីព្យាបាលខ្លួន ឬចំណាយចាំបាច់លើវត្ថុដែលខូចខាត ឬបាត់បង់ហើយនោះទេ។

 

ដើម្បីទទួលការប្រឹក្សាដោយឥតគិតថ្លៃ សូមទាក់ទងទៅ 023 885 077​ ។