ថ្ងៃសុក្រ, កក្កដា 03, 2020

ប្រកាសអ្នកឈ្នះក្នុងការប្រកួតគូរគំនូរសម្រាប់ប្រតិទិនរបស់ ហ្វតតេ​ ឆ្នាំ ២០២១

ជាដំបូងយើងខ្ញុំសូមអភ័យទោសចំពោះការពន្យាពេលក្នុងការប្រកាសអ្នកឈ្នះ! យើងខ្ញុំចង់ឱ្យប្រាកដថាដើម្បីផ្តល់ឱ្យអ្នករាល់គ្នានូវភាពយុត្តិធម៌ក្នុងការពិនិត្យមុនពេលប្រកាសអ្នកឈ្នះ ហើយឥឡូវនេះយើងមានអ្នកឈ្នះនៅក្នុងដៃរបស់យើងហើយ! សូមរង់ចាំការប្រកាសរបស់យើងខ្ញុំនៅថ្ងៃសុក្រខាងមុខនេះនៅលើទំព័រ ហ្វេសប៊ុក របស់យើងទាំងអស់គ្នា។ សូមអរគុណចំពោះការចូលរួម និងការអត់ធ្មត់របស់លោកអ្នក!

#ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងហ្វតតេ #ផ្ទាំងគំនូរហ្វតតេ