ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះអគ្គិភ័យ

តើអ្វីជាផលិតផលធានារ៉ាប់រងលើអគ្គិភ័យ?

មិនថាផ្ទះក្ដី ឬកន្លែងអាជីវកម្មក្ដី លោកអ្នកប្រាកដជាបានវិនិយោគដោយចំណាយទាំងពេលវេលា ការខិតខំប្រឹងប្រែង និងថវិការអស់ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ ទៅលើទ្រព្យសម្បត្តិទាំងនោះ។ ប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងលើគ្រោះអគ្គិភ័យរបស់យើងខ្ញុំនឹងការពារទ្រព្យសម្បត្ដិ និងការវិនិយោគរបស់លោកអ្នកពីការខូចខាត ដោយសារគ្រោះអគ្គិភ័យ រន្ទះ ការផ្ទុះ ទឹកជំនន់ និងហានិភ័យផ្សេងៗទៀត។

តើមានការធានាលើអ្វីខ្លះ?

ការទទួលយកការធានារ៉ាប់រងជាមួយក្រុមហ៊ុន ហ្វតតេ នឹងអាចឱ្យអ្នកបន្តអាជីវកម្មរបស់ខ្លួនបានយ៉ាងរលូន ទោះបើទទួលរងការខូចខាតដោយសារអគ្គិភ័យ ឬហានិភ័យផ្សេងៗទៀតក៏ដោយ។ យើងផ្តល់ជូននូវការធានារ៉ាប់រងលើអាគារ ម៉ាស៊ីនឧបករណ៍សំភារៈនានា ព្រមទាំងស្តុកទំនិញ។

តើប័ណ្ណសន្យារ៉ាប់រងនេះធានាបានចំពោះតែគ្រោះអគ្គិភ័យប៉ុណ្ណោះមែនទេ?

ក្រៅពីគ្រោះអគ្គិភ័យ លោកអ្នកអាចជ្រើសរើសការកាពារលើហានិភ័យខាងក្រោមតាមតំរូវការរបស់លោកអ្នក៖

 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការធ្លាក់យន្តហោះ
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការរញ្ជួយដី និងបន្ទុះភ្នំភ្លើង
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការផ្ទុះនានា
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ទឹកជំនន់
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការធ្លាក់ដុំទឹកកក
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការប៉ះទង្គិចពីរថយន្ត និងសត្វ
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី កុប្បកម្ម និងកូដកម្ម
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ផ្សែង
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការឆេះដោយឯកឯង
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ការស្រុត និងបាក់ដី
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី គំនុំព្យាបាទ និងការបំផ្លាញដោយចេតនា
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ទឹក
 • ការខូចខាតបណ្តាលមកពី ខ្យល់ព្យុះ

ទាញយក

សំណុំបែបបទ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ