ផលិតផលធានារ៉ាប់រង គ្រោះអគ្គិភ័យ

ការពារទ្រព្យសម្បត្តិ និងការវិនិយោគរបស់អ្នក

យើងជួយធានាដល់អាជីវកម្មនិងផ្ទះរបស់អ្នក

អត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗ

សេវាធានារ៉ាប់រងគ្រោះអគ្គិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនហ្វតតេ នឹងជួយការពារទ្រព្យសម្បត្តិនិងការវិនិយោគរបស់លោកអ្នកពីការបាត់បង់ ឬ​​​​​ខូចខាតក្នុងករណីអគ្គីភ័យឆាបឆេះ​ រន្ទះ និងគ្រោះទឹកជំនន់ជាដើម។

ផលប្រយោជន៍បន្ថែមទៀត

 • ការការពារ និងវាយតំលៃហានិភ័យ
 • ក្រុមហ៊ុនត្រួតពិនិត្យហានិភ័យធានារ៉ាប់រងដែលឯករាជ្យ​ និងមានលក្ខណះអន្តរជាតិ

រក្សាការការពារប្រឆាំងនឹង៖

 • អគ្គិភ័យ
 • បាតុភូតរន្ទះ
 • ការផ្ទុះ
 • រញ្ជួយដី
 • បាតុកម្មនិងកុបកម្ម
 • ការខូចខាតដោយសារគំនុំ
 • ទឹកជំនន់
 • ការខូចខាតដោយការប៉ះពាល់ពីយានយន្ត
 • ការផ្ទុះបំពង់ទឹក។ ល។

ទាញយក

សំណុំបែបបទ

ផលិតផលដែលពាក់ព័ន្ធ