សេវាធានារ៉ាប់រង សាជីវកម្ម

៤៥,៦% នៃចំណែកទីផ្សារ៖

នៅឆ្នាំ ២០១៨ បុព្វលាភសរុបរបស់យើងគឺ ៣៩,៥ លានដុល្លារ​អាមេរិក ជាមួយនឹងការកើនឡើងគួរឲ្យយកត់សម្គាល់ទៅលើផលិតផលធានារ៉ាប់រងយានយន្ត គ្រោះថា្នក់ វេជ្ជសាស្រ្ត និងផ្នែកមួយនៃទ្រព្យសម្បត្តិ។

 

លំដាប់​ A+ លើកម្លាំងហិរញ្ញវត្ថុ៖

ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រង ហ្វតតេ ត្រូវបានក្រុមហ៊ុន Global Credit Rating Co វាយតម្លៃលំដាប់ A+ ជាមួយនឹងទស្សនវិស័យដែលមានស្ថេរភាពទាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពទូទាត់សំណងលើកម្រិតជាតិ និង B- លើចំណាត់ថ្នាក់អន្ដរជាតិ។

ការទទួលស្គាល់:

"ក្រុមហ៊ុនធានារ៉ាប់រងទូទៅល្អបំផុតនៅកម្ពុជានាឆ្នាំ​២០១៩"

បណ្តាញសកល:

ចាប់តាំងពីសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអាស៊ីទៅកាន់អឺរ៉ុប និងចក្រភពអង់គ្លេស ដូច្នេះការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ទូទាំងពិភពលោករបស់យើងធានាជូននូវដំណោះស្រាយដែលមានគុណភាពស្តង់ដាអន្តរជាតិដល់អតិថិជន និងអាជីវកម្មរបស់ពួកគេ។

ផលិតផល របស់យើង

ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើយានយន្ត
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើសញ្ញាបណ្ណធនាគារិកទាំងស្រុង
ផលិតផលធានារ៉ាប់រង លើស៊ីទែនស្ដុកឥន្ធនៈ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីន
សេវាធានារ៉ាប់រង លើករណីចោរគាស់
សេវាធានារ៉ាប់រង លើហានិភ័យរបស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ/​​ហានិភ័យសំណង់
សេវាធានារ៉ាប់រង លើគ្រឿងចក្រ និងគ្រឿងម៉ាស៊ីនសាងសង់របស់ក្រុមហ៊ុនម៉ៅការ
សេវាធានារ៉ាប់រង លើការទទួលខុសត្រូវរបស់បុគ្គលិក និងនាយកគ្រប់គ្រង
សេវាធានារ៉ាប់រង លើហានិភ័យសម្ភារបរិក្ខារអេឡិចត្រូនិក
សេវាធានារ៉ាប់រង EmCare
សេវាធានារ៉ាប់រង លើភា​ពស្មោះត្រង់បុគ្គលិក
សេវាធានារ៉ាប់រង លើអគ្គីភ័យ និងគ្រោះមហន្ដរាយ
ធានារ៉ាប់រង គ្រោះថ្នាក់បុគ្គល
សេវាធានារ៉ាប់រង លើការសម្រាកព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យ និងការវះកាត់
ធានារ៉ាប់រង ហានិភ័យឧស្សាហកម្មទាំងអស់
សេវាធានារ៉ាប់រង ការបាត់បង់ប្រាក់ចំណេញ
សេវាធានារ៉ាប់រង លើការដឹកជញ្ជូនទំនិញ
ធានារ៉ាប់រង Medi+
សេវាធានារ៉ាប់រង លើសាច់ប្រាក់
សេវាធានារ៉ាប់រង លើប្រេងឥន្ធនៈ និងឧស្ម័ន
សេវាធានារ៉ាប់រង ផ្ទាំងកញ្ចក់ក្រាស់
សេវាធានារ៉ាប់រង លើសំណងវិជ្ជាជីវៈ
សេវាធានារ៉ាប់រងលើ ទំនួលខុសត្រូវសាធារណៈ និងផលិតផល
សេវាធានារ៉ាប់រង ដំណើរកម្សាន្ដច្រើនប្រភេទ

ដៃគូ របស់យើង

អតិថិជន របស់យើង