ព័ត៌មាន ទំនាក់ទំនង

យើងសូមស្វាគមន៍នៅរាល់​សំណួរដែលទាក់ទងនឹងច្បាប់ទូទៅនៃតារាងតម្លៃសេវាកម្មដែលផ្ដល់ដោយក្រុមហ៊ុនទៅលើសេវាធានារ៉ាប់រងអគ្គីភ័យ
  • ផលិតផលនិងសេវាកម្ម: sales@forteinsurance.com
  • ការទាមទារសំណង: claims@forteinsurance.com
  • ការសាកសួរផ្សេងៗទៀត: info@forteinsurance.com
  • មតិលើបណ្ដាញ: ប្រាប់យើងពីអ្វីដែលអ្នកគិត

ភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងមកយើង

ការិយាល័យកណ្តាល

អគារវឌ្ឍនៈ ជាន់ទី ១៨ អគារលេខ ៦៦ មហាវិថីព្រះមុន្នីវង្ស សង្កាត់វត្តភ្នំ ខណ្ឌដូនពេញ រាជធានីភ្នំពេញ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា។

Tel: (+855) 23 885 077 / 066

Fax: (+855) 23 986 922 / 882 798

អ៊ីមែល: info@forteinsurance.com

សាខាភ្នំពេញ

អគារទី ១ ជាន់ទី១​ ផ្លូវលេខ ៣២១ មហាវិថីម៉ៅសេទុង រាជធានីភ្នំពេញ ប្រទេសកម្ពុជា

Tel: (+855) 23 885 077 / 066

Fax: (+855) 23 986 922 / 882 798

អ៊ីមែល: info@forteinsurance.com / customerservices@forteinsurance.com

សាខាសៀមរាប

ផ្ទះលេខA4&5 ផ្លូវហ្សាឌឺហ្គោល, ក្រុងសៀមរាប ខេត្តសៀមរាប ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: (+855) 063 963 355 / 012 907 922

Fax:

អ៊ីមែល: srp@forteinsurance.com

សាខាបាត់ដំបង

ផ្លូវលេខ២៦ ផ្លូវជាតិលេខ៥ ភូមិរំចេក៥ សង្កាត់រតនៈ ក្រុងបាត់ដំបង ខេត្តបាត់ដំបង ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 855 (053) 73 16 17

Fax: 855 (053) 73 17 00

អ៊ីមែល: bbp@forteinsurance.com

សាខាកំពង់ចាម

ផ្ទះលេខ៨ ផ្លូវសុរាម្រិត ភូមិ៣ សង្កាត់វាលវង់ ក្រុងកំពង់ចាម​ ខេត្តកំពង់ចាម ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: +855 42 210 167

Fax: +855 42 210 157

អ៊ីមែល: kpc@forteinsurance.com

សាខាព្រះសីហនុ

ភូមិ៣ សង្កាត់១ ក្រុងព្រះសីហនុ ខេត្តព្រះសីហនុ ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

Tel: 034 934 955 / Hot line: 016 700 500

Fax: 034 934 956

អ៊ីមែល: shv@forteinsurance.com